מהם כללי הבטיחות הנדרשים בשביל עבודה בגובה

עבודות בגובה הינן עבודות המתרחשות בגובה, בניגוד לעבודות "רגילות" אותם ניתן לבצע גם על הקרקע. בשל הסיכון הכרוך בעבודות בגובה, על העובדים בעבודות כאלה לעבור הכשרה מתאימה, וכמו כן להצטייד בלבוש מתאים ובציוד המיועד ספציפית לעבודות מסוג אלה. להמשיך לקרוא